Agriplant NV brengt zesrijige automatische plantmachine uit.

1 juli 2020

Agriplant NV biedt op vandaag een ruim gamma van volautomatische trayplantmachines aan. De ontwikkeling en uitbouw ervan is gebaseerd op vele tientallen jaren ervaring en knowhow. De automaten zetten zonder extra mankracht aan hoge snelheid en met veel precisie de trayplanten in de grond. Tot nog toe bestond het gamma uit één tot vier rijers. Deze worden vandaag wereldwijd afgezet voor het uitplanten van allerlei koolgewassen, ajuinen, selder, venkel, tomaten, enz.

Agriplant breidt nu zijn gamma uit met een zesrijer, de Agriplanter 6SP-A. Deze zesrijige automatische trayplanter is gebouwd volgens het beproefde concept van de andere machines uit het gamma. Wel werd naast de ontwikkeling van een nieuw chassis met rupsstel de  machine verder doorontwikkeld door toevoeging van een aantal hightech technieken en kreeg ze de nieuwste landbouwprecisietechnieken mee.

De Agriplanter 6SP-A staat dan ook voor een surplus aan efficiëntie, capaciteit en precisie.

 

Eigen ontwikkeling – wereldwijde afzet

Agriplant NV is sinds een aantal jaar gevestigd op de nieuwe site langs de Brugseweg in Langemark (B) en staat onder leiding van Bart Parrein.  Mechanisatiebedrijf Parrein NV, dat ook op die site gevestigd is, staat eveneens onder zijn leiding.

Agriplant NV heeft een eigen R&D-afdeling. Het ontwerpt, ontwikkelt en produceert op vandaag betrouwbare en hoogwaardige plantmachines voor het uitplanten van diverse kluitplanten. Tevens verzorgt het zelf de verkoop, opstart en service na verkoop.

Een wijd  gamma aan modellen zorgt ervoor dat Agriplant als leverancier steeds kan inspelen op de vraag en de eisen van de markt. Dankzij de drang naar innovatie en hoge prestaties is de robot, die de planten uit de tray neemt, aanpasbaar en instelbaar aan heel wat plantentrays. De ‘Agriplanter’ kan trays van zowel plastic als piepschuim (EPS) aan. Trays kunnen namelijk sterk verschillen volgens het te planten gewas en de regio waar geplant wordt.

Sinds de jaren zeventig heeft Agriplant NV een sterke ervaring opgebouwd in het uitplanten van groenten op het veld. Aanvankelijk werden suikerbieten, cichorei en groene groenten in papieren potten uitgeplant. In 1998 lanceerde Agriplant de eerste volautomatische plantmachine voor tray- en kluitplanten, gevolgd door een tweede generatie in  2003. In 2005 kwam de Agriplanter 1SP uit, een getrokken volautomatische planter met een plantcapaciteit van 14.000 planten per uur. Deze eenrijer kende een vlotte afzet in de Zuid-Europese landen voor de uitplant van industrietomaten. Nadien werden de twee- en drierijige 2SP en 3SP ontwikkeld met naast elkaar plaatsing van de resp. twee en drie plantrobots van de machine. De machines werden in dezelfde regio succesvol voor het uitplanten van groenten met ruime rijafstanden.

In 2017 bedacht Agriplant een totaal nieuw concept. Niet langer werden plantrobots enkel naast elkaar geplaatst, ze werden ook boven elkaar geplaatst. Getuige de drierijer 3SP-A en vierrijer 4SP  machines die compact zijn en kleinere rijafstanden van 50 tot 75 cm hebben. Met deze innovatie in combinatie met de hoge capaciteit en de niet afhankelijkheid van extra mankracht, werd de vraag naar de automatische Agriplanter plantmachines in onze contreien sterk aangezwengeld voor de uitplant van vooral allerlei koolsoorten en selder.

Vorig jaar bouwde Agriplant de eerste zesrijer 6SP voor een Canadese klant waarmee er jaarlijks 180 ha uien en tomaten zullen uitgeplant worden. De machine, voorzien van een offset, plant per gang 2 rijen op 3 bedden. Na een heen- en teruggang zijn er 3 bedden van 4 rijen geplant. Dit voorjaar werd de compactere versie, de 6SP-A gebouwd voor de Nederlandse knolselderkwekerij Iltom uit Sluis (Nl). De machine werd afgesteld voor het planten op 50 cm rijafstand.

 

Nieuwe 6SP-A met zelfde modulaire bouwwijze

De nieuwe 6SP-A heeft dezelfde modulaire bouwwijze als de bestaande modellen. Het plantmechanisme met robot, selecteur en planteenheid is gelijk gebleven. De robots staan in driehoekverband geplaatst, telkens twee boven elkaar.  Deze plaatsing zorgt voor voldoende ruimte voor de middelste robots om hun lege trays zijdelings te kunnen uitwerpen.

De robot neemt de plantjes rij per rij uit de tray en legt ze af op een horizontale band. Een uitduwsysteem met pinnen drukt onderaan doorheen de traygaatjes om ze uit de duwen. Gelijktijdig worden de kluitjes van bovenaf door twee rijen naalden aangeprikt en vastgehouden. Na het uitdrukken draaien de naalden een kwartslag om ze af te leggen op een horizontale witte band. Deze band bestaat feitelijk uit twee aanlopende banden van ongelijke lengte. De plantjes liggen op de langere band, de kluitjes op de kortere.

Op het einde van de band passeren de plantjes de selecteur. Die haalt er de lege kluiten uit en corrigeert de ‘gaten’. Lege kluiten worden uitgeselecteerd in de zone van verschil in lengte tussen beide banden. In die zone worden de plantjes bij hun loof gehouden tussen de witte band en een bovenlopende band. Lege kluitjes vallen er hier van tussen. De correctie van de ontstane ‘gaten’ gebeurt  met behulp van een elektronische sensor. Bij detectie van  een lege plaats versnelt de band tijdelijk en schuiven de plantjes weer tegen elkaar aan bij afgifte aan de korte bufferband. Die  elektrisch aangedreven tussenband regelt de plantafstand. De plantjes gaan vervolgens naar de mechanisch aangedreven dubbele egelbanden, die ze naar de plantelementen brengen.

Gebeurt de snelheidsregeling van de bufferband op de andere modellen met uitwisselbare tandwielen, dan gebeurt dit op de 6SP-A voor het eerst met een in snelheid regelbare elektrische motor. De snelheidsverhouding tussen bufferband en egelband bepaalt de plantafstand. Op de 6SP-A is die traploos regelbaar van 10 tot 60 cm.

Onderaan nemen rubberen plantschijven de plantjes over en zetten ze af in de getrokken plantvoor. De schuin opgestelde met rubber beklede aandrukwielen drukken de plantvoor terug toe en de planten aan. De aandrukwielen staan onder een regelbare hydraulische druk. Meestal voldoet 20 tot 40 bar. De volledige plantelementen zijn op maat van het plantgoed af te stellen.

Nieuwe 6SP-A met nieuw chassis en gestuurd rupsonderstel

Voor de Agriplanter 6SP-A werd een volledig nieuw chassis met rupsonderstel ontworpen. De machine is in totaal 7,5

m lang, 3,5 m breed en 3,3 m hoog en weegt 7.650 kg. Daarvan komt 5.600 kg op het rupsonderstel en 2.800 kg op de hefarmen van de tractor. Het plantframe waaraan de plantelementen scharnierend opgehangen zijn, wordt gedragen door drie hydraulische cilinders, twee op de as van het rupsstel en één vooraan de machine.

De rubberen Soucy tracks zijn 30 cm breed, 1,5 m lang en 55 cm hoog. Zij sporen buiten de plantrijen, dit is op 3 m. Het rupsonderstel heeft een stuurhoek van 12° met aansturing via de tractorhydrauliek.  De bediening gebeurt op de kopakker door de tractorchauffeur. Tijdens het planten gebuurt dit automatisch via de machine-GPS. Het zorgt voor een steeds evenwijdig aansluiten van de rijen tussen de werkgangen ook in bochten en/of hellingen.

Autonoom werkende plantmachine

De 6SP-A wordt deels hydraulisch, deels elektrisch en deels mechanisch aangedreven.
Alle egelbanden en de plantschijven worden mechanisch aangedreven door twee onder hydraulische druk staande aandrijfwielen. De wielen sporen buiten de rijen en elk wiel drijft de drie naastliggende elementen aan.

De machine beschikt over een eigen hydraulisch en elektrisch circuit. Dit sluit verbindingsproblemen met de tractor uit. De aandrijving van de autonoom werkende circuits gebeurt volledig via de 1000-toerenaftakas van de tractor. Met een toerental tussen de 740 en 920 toeren/min worden de vier hydraulische pompen, drie 19cc pompen en één 25cc pomp, van het hydraulisch open center circuit van de machine aangedreven. Het circuit is uitgerust met een 200 liter olietank en een oliekoeler.
Twee 19cc pompen drijven elk drie robots aan bij een werkdruk van 35 bar. De derde 19cc pomp drijft de alternator aan. Alle overige hydrauliek is aangesloten op de 25cc pomp. Dit circuit met 165 bar werkdruk stuurt de aandrukwielen, aandrijfwielen en sectieafsluiting aan, evenals de drie hydraulische cilinders van het chassis.

Het elektrisch 24V circuit met alternator en twee batterijen staat in voor de aandrijving van de horizontale band, de bufferband en de spanningsvoorziening voor de robots.

Dankzij de dieptecontrole waarmee de machine uitgerust is volgen de plantelementen perfect de bodemoneffenheden en worden de planten steeds op de gewenste diepte geplant. De aansturing gebeurt elektro-hydraulisch. Twee sensoren, één vooraan en één achteraan de machine, meten de afstand tot de bodem. Verandert de afstand dan sturen de hydraulische cilinders van het plantchassis ofwel vooraan of achteraan bij.

Een andere precisietechniek op de machine is automatische sectieafsluiting. Iedere rij kan afzonderlijk afgelegd worden door middel van een elektro-hydraulische koppeling. Die is gekoppeld  aan de GPS van de machine waardoor iedere rij, dus ook in geren, perfect op afstand start en stopt en worden ingestelde rijpaden automatisch aangelegd.

Machine met vele voordelen

Dankzij het snel en feilloos werken van de robots heeft de machine een enorme plantcapaciteit.  De robotcyclustijd bedraagt slechts 5 seconden wat neerkomt op een (theoretische) robotcapaciteit van 14.400 planten/u bij trays met 20 cellen per rij. Trays met minder cellen per rij, evenals plantgoed met veel lege kluiten zorgen voor verminderde capaciteit. Dit resulteert in een iets lagere rijsnelheid. In de praktijk is onder standaardomstandigheden 5 km/u een gangbare rijsnelheid bij het uitplanten van spruitkolen. De machine plant dan tot 72.000 planten per uur.

Ook de voorraad planten die de machine kan meenemen is navenant. Op het laadplatform achteraan de machine kunnen 4 palettorens planten naast elkaar met een lader afgezet worden. Afhankelijk van de trays kan de machine dan 50 à 60.000 planten meenemen.  Lange planttijden wisselen aldus af met korte los- en laadtijden.

Tijdens het planten zijn slechts twee personen op de machine nodig. Zij zorgen voor de aanvoer van volle trays en het verzamelen van de lege trays.

Ook voor de bestaande wildgroei in maten van trays heeft Agriplant een oplossing bedacht door er voor te zorgen dat de uitduwinrichting en bijhorende naalden uitwisselbaar zijn en voor alle traymaten een passende set beschikbaar te hebben.

De aansturing van de robots vindt plaats via Canbus en touchscreen.

De bediening van de machine vanuit de tractor gebeurt met slechts twee joysticks. Met deze joysticks wordt dissel en chassis bediend (omhoog en omlaag).  In de bediening is een zoemer aanwezig die afgaat bij tekort aan planten op een aanvoerband. De zoemer gaat ook af als de gele knop van één van de robots ingedrukt wordt. Iedere robot heeft ook een noodstop.  Naast de bedieningsknoppen heeft de chauffeur nog een aantal schermen waarvan één voor de GPS  en de andere voor camerabeelden. Dit geeft de chauffeur zicht op de machine en kan er de werking perfect mee opvolgen. 

Eerste Agriplanter 6SP-A afgeleverd bij Iltom BV

Bij Iltom BV van Marc Van Vooren uit het Nederlandse Sluis werd dit voorjaar de eerste Agriplanter 6SP-A afgeleverd. Het groentebedrijf teelt en vermarkt jaarlijks een groot areaal knolselder en andere wintergroenten voor de versmarkt.  De machine werd afgesteld voor het uitplanten van knolselder op 50 cm rijafstand.

Tot vorig jaar plantte Iltom de knolselder nog met 2 zesrijige Ferrari Futura Twin robotplanters. De rijenafstand was toen ook 50 cm en de machines waren uitgerust met GPS.

De overstap naar een zesrijige Agriplanter was in hoofdzaak om capaciteitsreden, vertelt bedrijfsleider Remy Ghijsels: ‘Met de Agriplanter halen we, afhankelijk van de plantdichtheid, zo’n plantsnelheid van 3 tot zelfs 3,5 km/u terwijl we met een Ferrari planter slechts 0,8 tot 1 km/u haalden. Maar ook andere factoren speelden mee. Zo is de service nu dicht bij de deur en is de Agriplanter uitgerust met de nieuwste landbouwprecisietechnieken. Er werd gekozen voor de hoogst mogelijke precisie met aansturing van de sectiecontrole en de rupsen via GPS. Zowel de John Deere tractor als de Agriplanter werden hiervoor uitgerust met een John Deere GPS die dealer Vervaet installeerde.’

Op vraag van Iltom werd extra LED-verlichting en een luchtdrukvat gemonteerd. Daarmee wil Iltom de vorentrekkers regelmatig uitblazen en kunnen de robots schoongeblazen worden. Beide zijn te bedienen via de extra rij knoppen op de bediening. Voorts bouwde Iltom er vooraan de tractor nog een Startec rijenbemester op met bediening van op de tractor.

Gerelateerde berichten

Alle berichten
Agriplanter voldoet aan VLIF-investeringssteun voor land- en tuinbouwers

Agriplanter voldoet aan VLIF-investeringssteun voor land- en tuinbouwers

16 oktober 2020
Vanaf 15 oktober 2020 staat onze automatische transplanter op de VLIF lijst! Dit met een steunintensiteit van 30%. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds …
Agriplant scherpt precisie verder aan met de introductie van vijfrijige automatische plantmachine

Agriplant scherpt precisie verder aan met de introductie van vijfrijige automatische plantmachine

31 augustus 2021
Nadat vorig jaar Agriplant het Agriplanter-gamma reeds uitbreidde met de 6SP-A, een volautomatische zesrijige plantmachine, introduceert het nu de 5SP-A, …